Cenník služieb

  • Individuálna konzultácia (60 min.) – 30€ / po 17. hod./víkend/sviatok (60 min.) – 50€
  • Rodinné poradenstvo/terapia (60 min.) – 30 €
  •  Skupinové sedenie  (90 min.) – 15 € /osoba
 •  Konzultácia online (cez Skype, G-meet, Messanger, Zoom a pod., resp. mailom, telefonicky) (60 min.) – 30€
  • V prípade potreby je možné konzultovať aj online cez videohovor, resp. telefonicky, avšak preferujem a odporúčam osobné stretnutie!

  • Platí sa pred stretnutím buď bezhotovostne na účet alebo osobne v hotovosti – vždy podľa vzájomnej dohody.
  • Je možné po spoločnej dohode zaplatiť aj viacero stretnutí naraz – všetko je to len otázka komunikácie.
  • Zrušiť, resp. zmeniť termín je nutné aspoň 24 hodín vopred. V opačnom prípade je náhrada vopred neohláseného nedostavenia sa na termín – 100% ceny!

Workshopy, školenia, semináre:

 • Obsah a rozsah dohodou podľa požiadaviek a potrieb záujemcov (cena dohodou).