Aktuálne podujatia

Workshop Diagnostický potenciál muzikoterapeutických a muzikofiletických hier a aktivít (Trenčín):

https://www.facebook.com/events/354371050847132

Dvojdňový odborný zážitkový seminár 𝗠𝗨𝗭𝗔𝗥𝗧 – spojenie Muzikoterapie a Arteterapie (Košice): https://www.facebook.com/events/632785798708190/?ref=newsfeed

Konferencia o muzikoterapii 2024 platforma pre stretnutie muzikoterapeutov (Bratislava): https://www.facebook.com/events/426747983066269